Home / Team WD / Aaron Funnell

Aaron FunnellAaron Funnell
Đội Ngũ Nhân Sự
Vị trí:Giám đốc Điều hành

Aaron tham gia đội ngũ Outward Bound Australia vào năm 1997 và đã làm việc cho Outward Bound Hồng Kông được hơn 10 năm trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành tại Outward Bound Việt Nam. Anh cũng là thành viên của Hội Liên Hợp Hội Đồng Cấp phép Giáo dục Thực nghiệm và đã hợp tác với Đại học Monash tại Úc nhóm họp Hội nghị chuyên đề Quốc tế lần đầu tiên của các chuyên gia đào tạo kayak trên biển. Ngoài những kỹ năng về lĩnh vực hoạt động ngoài trời, anh còn đạt được bằng Thạc sĩ Giáo Dục và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *