Home / Team WD / Nguyễn Thái Dương

Nguyễn Thái DươngNguyễn Thái Dương
Đội Ngũ Nhân Sự
Vị trí:Trưởng phòng Điều hành

Anthony là một trong những thành viên đầu tiên của Outward Bound Việt Nam, là người bắt đầu dự án với vị trí là Kiến trúc sư vào năm 2011, sau đó anh chuyển sang vị trí Điều hành vào năm 2015. Anh nhận thấy rằng làm việc cho Outward Bound Việt Nam là một cơ hội tuyệt vời không chỉ để cải thiện bản thân mà quan trọng hơn là góp phần tác động đến cuộc sống của những người trẻ tuổi bằng cách giúp họ đạt được kinh nghiệm thay đổi cuộc sống thông qua các hoạt động ngoài trời, và điều này sẽ có tác động lâu dài đối với cộng đồng và môi trường.

Giáo dục ngoài trời nói chung và Outward Bound nói riêng là những khái niệm mới đối với hầu hết người Việt Nam, nhưng Anthony tin rằng sự cần thiết và nhu cầu đối với các loại chương trình này là rất lớn; do đó anh hiện đang hướng sự nghiệp của mình tới việc Tiếp thị và Quản lý Khách hàng, với mục tiêu để các chương trình đầy ý nghĩa Outward Bound Vietnam được biết đến trên toàn quốc.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *