Home / Team WD / Nguyễn Thu Thảo

Nguyễn Thu ThảoNguyễn Thu Thảo
Đội Ngũ Nhân Sự
Vị trí:Huấn luyện viên

Thảo gia nhập Outward Bound Vietnam vào năm 2015 và là một huấn luyện viên tập sự. Cô đã trở thành huấn luyện viên người Việt đầu tiên tại Outward Bound Vietnam. Cô ấy là hình mẫu tuyệt vời cho tất cả các thực tập viên mới của chúng tôi bằng tất cả sự đam mê trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Câu nói yêu thích của cô là lời từ ông Kurt Hahn, người sáng lập Outward Bound: " Trong mỗi chúng ta ẩn chứa nhiều điều chưa được khám phá hơn chúng ta nghĩ”.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *