Home / Team WD / Vũ Ngọc Anh

Vũ Ngọc AnhVũ Ngọc Anh
Đội Ngũ Nhân Sự
Vị trí:Nhân viên mua sắm kiêm Quản trị viên

Tin vào câu nói " Teamwork là kết quả của việc xây dựng lòng tin", Ngọc Anh luôn hỗ trợ nhiệt tình tới các bộ phận khác, không chỉ với tư cách là một nhân viên Procument mà còn như một người cộng sự chân thành. Là một người trẻ và nhiệt huyết. Ngọc Anh - cùng với các cộng sự của mình - đang cố gắng từng ngày cho những bước tiến lớn của OBV.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *