Home / About Us Home Vietnamese

About Us Home Vietnamese

OUTWARD BOUND

Sứ mệnh của Outward Bound là khai phá tiềm năng của con người. Qua các chương trình giáo dục ngoài trời, Outward Bound giúp nuôi dưỡng các giá trị nội tại cũng như củng cố kĩ năng sống của học viên.

OUTWARD BOUND VIỆT NAM

 

Outward Bound Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là một phần của mạng lưới Outward Bound toàn cầu. Outward Bound đã và đang hoạt động ở 35 quốc gia với 38 cơ sở và mỗi năm thu hút hơn 250,00 người tham dự trên khắp thế giới.

Trong suốt 80 năm hoạt động, Outward Bound đã và đang là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các khóa học dựa trên trải nghiệm phiêu lưu.