Home / Diễn Đàn Gia Đình Cuối Tuần

DIỄN ĐÀN GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN

 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Gắn kết Gia đình
Diễn đàn cuối tuần sẽ tạo nên một nền tảng cho những trải nghiệm chung và được chia sẻ ở bên ngoài thiên nhiên giữa các thành viên trong gia đình. Sự kiện này dụng ý mang đến không khí vui vẻ và thú vị về các hoạt động diễn ra ngoài trời.
Tôn trọng Môi trường Diễn đàn cuối tuần sẽ góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết và tận hưởng môi trường tự nhiên; quan tâm bảo vệ môi trường tự nhiên bằng cách thực hiện các hoạt động trân trọng tới môi trường.
Kinh nghiệm Hoạt động Lành mạnh Ngoài trời
Diễn đàn cuối tuần sẽ góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết và tận hưởng môi trường tự nhiên; quan tâm bảo vệ môi trường tự nhiên bằng cách thực hiện các hoạt động trân trọng tới môi trường.

Trong cuộc sống hiện đại, các gia đình không phải lúc nào cũng có thời gian cho những trải nghiệm có chất lượng. Diễn đàn Cuối tuần này là một trải nghiệm ngắn nhưng đáng nhớ được thiết kế để củng cố sự gắn kết gia đình và đồng thời giới thiệu về Outward Bound.

Thông qua các hoạt động trong tự nhiên, các gia đình sẽ học cách nhận ra các hành vi đúng đắn khi ở ngoài trời và tìm hiểu về tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên và tính bền vững. Các gia đình sẽ được giới thiệu về nguyên tắc “Rời đi Không Dấu vết – một tập hợp các yếu tố, thúc đẩy tác động tối thiểu đối với hoạt động ngoài trời. Sau khi thực hành những hành vi tích cực trong tự nhiên, các gia đình sẽ có cơ hội để trở thành đại sứ “Rời đi Không Dấu vết” để chia sẻ nguyên tắc này tới mọi người.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Diễn đàn Gia đình Cuối tuần là một trải nghiệm khác biệt dành cho trẻ em tiểu học và cha mẹ và được tổ chức như lời chào và làm quen từ Outward Bound. Đây không được xem là một khóa học Outward Bound, mà là cơ hội để các gia đình dành thời gian thực sự chất lượng bên nhau cùng tham gia vào các nỗ lực chung và hiểu thêm về một khóa học Outward Bound có thể diễn ra như thế nào.