Home / Giới Thiệu / Triết lý hoạt động

Tầm nhìn của Outward Bound Việt Nam

Bằng cách lan tỏa cảm hứng tới học viên của Outward Bound Việt Nam trong hoàn cảnh tốt nhất để khám phá bản thân, chúng tôi luôn nỗ lực để dần trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển không ngừng của nền văn hóa mang tính tích cực và đề cao sự hiệu quả trong xã hội mà chúng ta đang sinh sống.

Sứ mệnh của Outward Bound Việt Nam

Trợ giúp học viên nhận ra giá trị tiềm năng bên trong con người mình thông qua các chương trình học tập trải nghiệm với những hoạt động mang tính phiêu lưu, mạo hiểm, đầy thử thách và khám khá.

Triết lý của Nhà Giáo dục Kurt Hahn

Triết lý của Kurt Hahn được tóm tắt lại trong hai câu nói bất hủ của ông:

“Trong mỗi chúng ta ẩn chứa nhiều điều chưa được khám phá hơn chúng ta nghĩ.Nếu chúng ta được đặt trong những điều kiện thích hợp để nhận ra tiềm lực thật sự của chính mình thì có lẽ chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn cho phần còn lại của cuộc đời.

Tôi xem đây là nhiệm vụ ưu tiên của giáo dục để đảm bảo phát triển những phẩm chất thiết yếu: ham học hỏi, tinh thần không biết mệt mỏi, kiên trì theo đuổi, sẵn sàng hy sinh vì người khác, và trên tất cả đó là lòng trắc ẩn.”

Giá trị cốt lõi của Outward Bound Việt nam

Cam kết:

Làm việc bằng tất cả tâm và trí để phát hiện và thúc đẩy tiềm năng của các học viên, của chính chúng tôi và của cả đất nước.

Lòng trắc ẩn:

Thông qua các trải nghiệm đầy phiêu lưu và thử thách, chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng tình yêu thương và sự thấu cảm với bản thân, với mọi người và với cả thế giới xung quanh.

 

Chính trực:

Cam kết tuyệt đối và hết lòng phục vụ với thái độ trung thực và trách nhiệm.

Sáng tạo:

 một tổ chức  tính thích nghi cao  tiên phong trong việc thiết kế  vận hành các khóa học trải nghiệm thực tế tại Việt Nam. 

Xuất sắc: 

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo sự xuất sắc về an toàn, chất lượng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sự phát triển cá nhân, cũng như áp dụng các triết lý, tiêu chuẩn và lý tưởng của Outward Bound.

Các khóa học Outward Bound khuyến khích học viên hiểu rõ hơn về bản thân, về mọi người và về cộng đồng xung quanh thông qua sự thấu hiểu sâu sắc về tâm sinh lý, cảm xúc và tinh thần của chính mình.
  • Hiểu bản thân
  • Kiên trì
  • Tự lập
  • Nhận trách nhiệm
  • Khả năng vượt qua giới hạn của bản thân
  • Làm việc nhóm
  • Khả năng lãnh đạo
  • Phát triển các kỹ năng
  • Sức khỏe thể chất
  • Lòng can đảm
Là một tổ chức dựa trên các giá trị cốt lõi riêng, Outward Bound đòi hỏi các học viên đi theo tinh thần nhân văn nói chung,tính đa dạng và tôn trọng thế giới tự nhiên. Các khóa học Outward Bound thúc đẩy sự kết nối giữa các học viên với nhau, với huấn luyện viên và với thế giới xung quanh. Cách đối nhân xử thế, tinh thần phục vụ cộng đồng là những yếu tố cần thiết để có thể hoàn thành khóa học Outward Bound, bao gồm cả việc cho đi và nhận lại từ người khác.
Hiểu được trách nhiệm dành cho bản thân, cho mọi người và cho môi trường là nguyên lý học tập chủ đạo của Outward Bound. Các học viên được yêu cầu cần lựa chọn và thực hiện những hành động mang đến ảnh hưởng tích cực lên xã hội và môi trường.

Outward Bound đạt được những kết quả học tập này thông qua sự kết hợp độc đáo giữa những yếu tố sau :

Học tập thông qua trải nghiệm

Outward Bound cam kết lộ trình học tập thông qua một quá trình dựa trên sự hướng dẫn, hành động và tự cảm nhận. Các hoạt động trải nghiệm trong khóa học Outward Bound được thiết kế có chủ đích, được thể hiện và được đánh giá thấm nhuần Giá trị Cốt lõi của Outward Bound và theo các Nguyên tắc vận hành, điều này đảm bảo rằng quá trình học tập có thể linh hoạt chuyển giao trong các tình huống khác nhau.

Hoạt động Phiêu lưu và thử thách trong Môi trường tự nhiên

Outward Bound được công nhận là tổ chức hàng đầu trong việc cung cấp mô hình giáo dục trải nghiệm ngoài trời, nơi mà các hoạt động đòi hỏi những nỗ lực đặc biệt và cũng tại đó những trải nghiệm đáng nhớ có thể bao gồm những kết quả khó lường nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát chấp nhận được về độ rủi ro và an toàn.

Đội ngũ nhân viên là những chuyên gia

Các khóa học Outward Bound đều đảm bảo những tiêu chuẩn cao về quản lý chất lượng và rủi ro. Các Huấn luyện viên được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt việc học tập thông qua các hoạt động phiêu lưu. Họ là những người có kỹ năng lãnh đạo điêu luyện trong lĩnh vực học tập ngoài trời và bằng tài năng sáng tạo của mình họ thiết kế và cung cấp những chương trình học tập chuyên sâu