• OBV-slide-mobile

CÁC KHOÁ HỌC

Khóa học dành cho Trường học, Nhóm thanh niên

Công việc rèn luyện các kỹ năng cho thế hệ trẻ luôn là sứ mệnh ưu tiên của Outward Bound từ khi thành lập vào năm 1941, ...

Khóa học dành cho Doanh nghiệp

Outward Bound Việt Nam phấn đấu xuất sắc trong tất cả những công việc chúng tôi làm. Từ sự đảm bảo an toàn đến phát triể...

Mở Đăng ký Khoá học

Bạn muốn khám phá các kỹ năng sống hay đang tìm kiếm một khóa học lãnh đạo? Outward Bound hiện đang tổ chức các chương t