An toàn

An toàn:

 • Chương trình an toàn
 • Huấn luyện viên
 • Quản lý rủi ro và Đánh giá rủi ro

Chương trình an toàn

Trách nhiệm tổng thể và cuối cùng về sức khỏe và sự an toàn nằm ở các huấn luyện viên của chúng tôi

Việc quản lý an toàn và rủi ro ngoài trời liên quan thiết yếu đến sự phán đoán của cán bộ huấn luyện và điều này được hỗ trợ thông qua tài liệu và các cuộc họp, thảo luận chính thức và không chính thức. Nhân viên được yêu cầu luôn cập nhật, am hiểu, tham gia và tuân theo các hệ thống và quy tắc được chỉ định.

Tài liệu bao gồm:

  • Quy tắc An toàn và Đánh giá Rủi ro
  • Các thủ tục và chính sách về An toàn
  • Bản ghi nhớ và Thông báo An toàn Định kỳ
  • Quản lý Sự cố

Huấn luyện viên

Tất cả huấn luyện viên của chúng tôi khi được tuyển dụng, phải đáp ứng các bằng cấp tối thiểu về hoạt động ngoài trời và yêu cầu kinh nghiệm phù hợp, bao gồm:

Các huấn luyện viên của Outward Bound Việt Nam đến từ nhiều nền văn hóa đa dạng và nguồn gốc khác nhau. Họ giữ vững trình độ của mình trong khóa học Wilderness First Aid (Cấp cứu nơi Hoang dã) và được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng hướng dẫn và quản lý nhóm. Khóa đào tạo kỹ thuật của họ bao gồm Công việc liên quan đến Dây, Định vị, Công việc liên quan đến lên kế hoạch và chuẩn bị cho các chuyến đi bộ thám hiểm, Kỹ năng Cắm Trại và Kỹ năng về Môi trường kể cả Rời đi không Dấu vết và Am hiểu về Địa phương. Việc đào tạo các nhà lãnh đạo ngoài trời của chúng tôi còn bao gồm Quản lý rủi ro và Ra quyết định.

Quản lý Rủi ro và Đánh giá Rủi ro

Tại Outward Bound Vietnam, chúng tôi mong muốn cung cấp các hoạt động mạo hiểm chân thực có yếu tố thực tế rủi ro. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng hệ thống quản lý rủi ro và an toàn mạnh mẽ.

Mỗi hoạt động, dù trên đất liền hay dưới nước đều đã đã được xem xét bởi nhân viên hoạt động, những rủi ro đáng kể và mối nguy hiểm được xác định cùng với các biện pháp hành động và kiểm soát để giảm nhẹ chúng. Đánh giá rủi ro được xem xét trên cơ sở liên tục.