Sứ mệnh

Outward Bound Vietnam giúp mọi người nhận ra tiềm năng của họ thông qua các chương trình học tập trải nghiệm đầy tính phiêu lưu, thử thách và khám phá.