Giới thiệu

Sứ mệnh của Outward Bound là khai phá tiềm năng của con người. Qua các chương trình học tập ngoài trời, Outward Bound giúp nuôi dưỡng các giá trị nội tại cũng như củng cố kĩ năng sống của học viên.

Outward Bound Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là một phần của mạng lưới các trường Outward Bound toàn cầu – tổ chức đã hoạt động ở 35 quốc gia với 38 cơ sở và thu hút hơn 250,00 người tham dự mỗi năm trên khắp thế giới.

Outward Bound Việt Nam là một doanh nghiệp xã hội được đăng ký dưới tên Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Outward Bound Việt Nam. Tại Việt Nam, OBV đã đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ giáo dục với các Sở Giáo dục và Đào tạo (DOET) ở các tỉnh mà OBV hoạt động. Giấy phép hoạt động cụ thể chỉ dành cho giáo dục kỹ năng sống, và vì vậy các chương trình của OBV không phải chịu thuế VAT.