Giấy phép hoạt động và chứng chỉ

Giấy phép hoạt động Giáo dục 

Outward Bound Việt Nam được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép để cung cấp các chương trình giáo dục kỹ năng sống tại các tỉnh thành mà chúng tôi hoạt động. Việc cấp phép này mang lại sự bảo đảm cho nhà trường và phụ huynh, đồng thời là minh chứng rằng chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam dưới cương vị là một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục.

Giấy phép từ Tổ chức Outward Bound International 

Outward Bound Việt Nam được cấp phép đầy đủ bởi Outward Bound Quốc tế sau khi đã bảo đảm hoàn thiện các hệ thống quản lý rủi ro, đội ngũ nhân sự, hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn, và một Ủy ban Quản lý Rủi ro độc lập. Mỗi 2 năm 1 lần, để được gia hạn Chứng chỉ chứng nhận thành viên, Outward Bound Việt Nam cần trải qua một quá trình đánh giá các hệ thống, chính sách và địa điểm hoạt động để được xác minh là vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế.

Tiêu chuẩn Anh Quốc (British Standard) 8848:2014  

Tại Outward Bound Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn cung cấp các hoạt động mạo hiểm có yếu tố rủi ro, nhưng vẫn tuyệt đối an toàn. Điều này chỉ có thể thực hiện được với các hệ thống quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn ưu việt.

Chúng tôi tuân thủ Tiêu chuẩn 8848 của Anh Quốc: Đặc điểm kỹ thuật cho việc cung cấp các chuyến thăm, điều tra thực địa, thám hiểm và các hoạt động mạo hiểm bên ngoài Vương quốc Anh (BS 8848: 2014). Sự tuân thủ này được bảo đảm qua quá trình tự đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, và các thông tin liên quan đều được cung cấp sẵn để tham khảo trong quá trình thẩm định với các trường trước mỗi chương trình.

Tiêu chuẩn Anh Quốc 8848 cho phép các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt ra một hệ thống để đánh giá và quản trị rủi ro bao gồm bản thân đơn vị cung cấp cũng như năng lực và kinh nghiệm của các huấn luyện viên và người tham gia.

Tiêu chuẩn Anh Quốc 8848 là gì? 

Tiêu chuẩn Anh Quốc 8848 được dùng để đánh giá quá trình tổ chức và quản lý các chuyến thăm, điều tra thực địa, thám hiểm và các hoạt động mạo hiểm bên ngoài Vương quốc Anh. Tiêu chuẩn này đặt ra chỉ ra các cách làm tốt cho các nhà cung cấp dịch vụ mạo hiểm để đảm bảo sự an toàn và hài lòng cho người tham gia. Tiêu chuẩn cũng hướng dẫn các tổ chức cách lập kế hoạch kinh doanh, xác định rủi ro tiềm ẩn và quản lý chúng một cách hiệu quả. Đồng thời, Tiêu chuẩn yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng cho người tham gia để họ có thể đưa ra các quyết định có cơ sở liên quan đến sự an toàn của họ. 

Tiêu chuẩn bao quát tất cả các khía cạnh trong kinh doanh – từ lập kế hoạch, vận chuyển, nhân sự cho đến chính các hoạt động được cung cấp. 

Tải bản hướng dẫn Tiêu chuẩn Anh Quốc 8848