Giáo dục

Outward Bound Việt Nam được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép là đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, với chương trình giảng dạy đào tạo kỹ năng sống. Điều này có nghĩa là tất cả các chuyến đi và thám hiểm của Outward Bound Vietnam đều mang tính giáo dục.

Các kỹ năng xã hội và cảm xúc học được tại Outward Bound giúp học sinh nhận biết và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, đồng thời nâng cao khả năng nuôi dưỡng các mối quan hệ và giải quyết các xung đột của học sinh. Những kỹ năng này cũng có thể thúc đẩy tinh thần và tăng tính cạnh tranh trong môi trường của học viên.

Mỗi chương trình của Outward Bound tập trung vào các kỹ năng sống như khả năng lãnh đạo, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác, kĩ năng thiết lập mục tiêu và các giá trị tương tự khác. Những năng lực này được coi là kết quả học tập và có thể giúp thay đổi nhận thức và hành vi của học viên.

Mục đích cơ bản của các khóa học này là các kỹ năng và giá trị học được thông qua Outward Bound sẽ được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, và đây là sức mạnh chuyển hóa thực sự mà khóa học Outward Bound đem lại. Thông qua tám mươi năm phát triển toàn cầu của Outward Bound, các khóa học này thường là những trải nghiệm then chốt và quan trọng trong đời của học viên, vì khám phá ngoài trời cung cấp một nền tảng đáng kể, đầy mạnh mẽ và đáng nhớ để học hỏi và trải nghiệm.

Phiêu lưu và Thử thách ngoài trời

Outward Bound là công ty đi đầu trong việc cung cấp giáo dục trải nghiệm ở ngoài trời, nơi các hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực đặc biệt cùng sự dày dặn kinh nghiệm để có thể tối ưu kết quả học tập trong phạm vi rủi ro có thể chấp nhận được.

Trong Outward Bound, chúng tôi:

  •  Khuyến khích học viên bước ra khỏi vùng an toàn của họ.
  • Đặt ra những thử thách về thể chất và trí tuệ trong một khóa học đầy tính phiêu lưu
  • Cung cấp trải nghiệm thúc đẩy tính trách nhiệm, tính tự lập, tinh thần đồng đội, sự tự tin, lòng trắc ẩn cũng như phục vụ cộng đồng.

Tại Outward Bound Vietnam, bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn cụ thể để có thể đạt được kết quả học tập như kế hoạch mà Outward Bound Vietnam đã đề ra.

Mô hình giáo dục

Cốt lõi của Outward Bound là mong muốn nâng cao kỹ năng sống. Mỗi khóa học ở Outward Bound được thiết kế dựa trên một tập hợp các kết quả học tập riêng biệt xoay quanh những kỹ năng sống này.

 

Chương trình phù hợp với lứa tuổi là ưu tiên chính của Outward Bound, để đảm bảo học sinh không bị thử thách quá mức cũng như thiếu nhiệt tình.

Là một tổ chức giáo dục trải nghiệm, chúng tôi liên tục thay đổi để phù hợp với các kỹ năng sống cần thiết trong thế giới đang thay đổi ngày nay. Outward Bound điều hành các chương trình trên toàn cầu, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng mỗi nơi đều đặc biệt và độc đáo về con người, cảnh quan, văn hóa và ngôn ngữ. Đó là lý do tại sao tất cả các chương trình của chúng tôi khác nhau ở mỗi quốc gia chúng tôi hoạt động.

Theo bài viết ‘Tầm nhìn mới cho giáo dục’ trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ngày càng có nhiều sự chênh lệch giữa các kỹ năng học sinh được học và các kỹ năng học sinh cần có trong thế kỷ 21. Các kỹ năng nền tảng như lãnh đạo, giải quyết vấn đề hay sáng tạo, trí tuệ cảm xúc, kĩ năng ra quyết định và định hướng dịch vụ ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng của mình nhằm trước những thách thức trong thế giới thực.

Outward Bound đã tồn tại được 80 năm, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về quá trình học tập diễn ra trong các chương trình của mình, với bản đánh giá kết quả đạt được của từng học viên kể từ năm 2017. Đánh giá chi tiết này được ghi lại trong một Báo cáo tác động OBV năm 2020 và các trường sẽ nhận được thư báo cáo chuyến đi nhằm thông báo những lợi ích này với phụ huynh và giáo viên.

Khung giáo dục của chúng tôi đã được chuẩn hóa để phù hợp với chương trình giảng dạy của nhiều hệ thống trường học. Chúng tôi đề ra hơn 70 kết quả học tập tập trung vào ba cụm năng lực để hỗ trợ thiết kế chương trình.

Chúng tôi nhận ra rằng việc học tập xoay quanh ba cụm năng lực chính: học về bản thân, về người khác và về thế giới xung quanh. Outward Bound giúp mọi người khám phá thêm về bản thân, người khác và thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm đầy thử thách ở những địa điểm và môi trường mới.

Hệ thống năng lực

Cốt lõi của Outward Bound là mong muốn nâng cao kỹ năng sống. Mỗi khóa học ở Outward Bound được thiết kế dựa trên một tập hợp các kết quả học tập riêng biệt xoay quanh những kỹ năng sống này. 

Chương trình phù hợp với lứa tuổi là ưu tiên chính của Outward Bound, để đảm bảo học sinh không bị thử thách quá mức cũng như thiếu nhiệt tình.

Là một tổ chức giáo dục trải nghiệm, chúng tôi liên tục thay đổi để phù hợp với các kỹ năng sống cần thiết trong thế giới đang thay đổi ngày nay. Outward Bound điều hành các chương trình trên toàn cầu, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng mỗi nơi đều đặc biệt và độc đáo về con người, cảnh quan, văn hóa và ngôn ngữ. Đó là lý do tại sao tất cả các chương trình của chúng tôi khác nhau ở mỗi quốc gia chúng tôi hoạt động.

Outward Bound đã tồn tại được 80 năm, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về quá trình học tập diễn ra trong các chương trình của mình, với bản đánh giá kết quả đạt được của từng học viên kể từ năm 2017. Đánh giá chi tiết này được ghi lại trong một Báo cáo tác động OBV năm 2020. [siêu liên kết], và các trường sẽ nhận được thư báo cáo chuyến đi nhằm thông báo những lợi ích này với phụ huynh và giáo viên.

Khung giáo dục của chúng tôi đã được chuẩn hóa để phù hợp với chương trình giảng dạy của nhiều hệ thống trường học. Chúng tôi đề ra hơn 70 kết quả học tập tập trung vào ba cụm năng lực để hỗ trợ thiết kế chương trình.

Chúng tôi nhận ra rằng việc học tập xoay quanh ba cụm năng lực chính: học về bản thân, về người khác và về thế giới xung quanh. Outward Bound giúp mọi người khám phá thêm về bản thân, người khác và thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm đầy thử thách ở những địa điểm và môi trường mới.