CÁC LỚP ĐÀO TẠO KĨ NĂNG TRONG NỬA NGÀY

Outward Bound cung cấp đa dạng các workshop (buổi đào tạo) nửa ngày ngay tại các cơ quan và trường học của khách hàng trên khắp Việt Nam. Những buổi đào tạo kéo dài 2-4 tiếng này được thiết kế kể tạo hứng thú và động lực cho học viên và bổ túc cho công việc/giáo trình học tại công ty/trường học của các khách hàng. Các huấn luyện viên Outward Bound sẽ trực tiếp đến các điểm trường và tổ chức các buổi đào tạo được thiết kế đan xen từ các hoạt động nhóm và thuyết trình. Mỗi buổi đào tạo được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của mỗi trường học và liên kết chặt chẽ tới các hoạt động khác của Nhà trường. Ví dụ về các loại hình đào tạo mà Outward Bound đã và đang cung cấp:

  1. Diễn thuyết trước đám đông
  2. Giải quyết vấn đề và Giao tiếp
  3. Kỹ năng lãnh đạo
  4. Nhận thức về bảo vệ môi trường và các vấn đề đạo đức khác
  5. Thiết lập mục tiêu và sống khỏe