Nhìn chung khóa học tuyệt vời. Tôi rất thoải mái khi tham gia khóa học này. Những kinh nghiệm học được sẽ ở lại với tôi suốt đời.