Tôi đã rất vui khi đã tham gia khóa học Outward Bound (OB). Tôi có thể tìm thấy nhiều điều đặc biệt trong cuộc sống của tôi như tự tin hơn và can đảm hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.