Tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Những kiến thức này mang đến cho tôi sự dũng cảm, điềm tĩnh và sau tất cả  sự thành công trong việc đối mặt với những trở ngại lớn cũng như nhỏ.