Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, quan hệ đối tác giữa Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam (OBV) và Trường Republic Polytechnic (RP) – một cơ sở giáo dục bậc cao tại Singapore, đã được nâng tầm thông qua việc ký kết thành công Biên bản Ghi nhớ Hợp tác tại vịnh Hạ Long, Việt Nam. Sự kiện vinh dự có sự hiện diện của ông Ricky Tan – Nhà bảo trợ (OBV), ông Yeo Li Pheow – Hiệu trưởng (RP), cùng ban lãnh đạo OBV và RP. Thỏa thuận hợp tác chiến lược ghi nhận cột mốc quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai tổ chức cùng phát triển và hợp tác triển khai các phương pháp nghiên cứu, công nghệ tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục ngoài trời và các lĩnh vực giáo dục khác.
[Từ trái sang] Ông Yeo Li Pheow – Hiệu trưởng (RP), Ông Nguyễn Tùng Linh – Giám đốc điều hành (OBV), Bà Goy Soon Lan – Giám đốc Trường Thể thao, Sức khỏe và Giải trí (RP), và ông Ricky Tan – Nhà Bảo trợ (OBV) tại Lễ ký kết tại vịnh Hạ Long
Trong thời gian tới, OBV tin tưởng rằng mô hình giáo dục trải nghiệm và các chương trình giáo dục ngoài trời sẽ được nhân rộng thông qua các hoạt động quảng bá, tổ chức hội thảo, chương trình đào tạo và dự án phát triển cùng RP. Các sinh viên RP sẽ được tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp, chương trình thực tập, chương trình giáo dục thông qua giải nghiệm tại OBV, cũng như các hoạt động trao đổi văn hóa và giáo dục khác.
Mối quan hệ đối tác chiến lược này đánh dấu nền tảng cho hành trình phát triển kỹ năng sống, kỹ năng làm việc của đội ngũ OBV và sinh viên RP, góp phần đóng góp cho việc phát triển các chương trình hợp tác thanh thiếu niên và nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Singapore.